Grupowe Ubezpieczenia na życie 2017-10-19T15:47:00+00:00

Krajowe Biuro Brokerskie S.A. posiada wieloletnie bogate doświadczenie w obsłudze grupowych ubezpieczeń na życie – z wypracowanych przez nas ofert korzysta aktualnie kilkadziesiąt tysięcy osób z różnych grup zawodowych.

Naszym klientom zapewniamy przygotowanie ofert ubezpieczenia zawierających specjalne świadczenia opracowane przez KBB tak, aby zakres świadczeń ubezpieczeniowych w pełni uwzględniał specyfikę zawodu wykonywanego przez pracowników naszych klientów – np. wysokie świadczenia za wypadki przy pracy wiążącej się ze szczególnym ryzykiem czy świadczenia za nieszczęśliwy wypadek powodujący niezdolność (z przyczyn zdrowotnych) do wykonywania określonego zawodu. Tym samym, dzięki stosowanym przez nas autorskim rozwiązaniom, oferty grupowego ubezpieczenia na życie negocjowane przy udziale KBB są znacznie bardziej atrakcyjne dla pracowników od standardowych propozycji zakładów ubezpieczeń.

Do współpracy zachęcamy w szczególności dużych pracodawców, branżowe organizacje pracodawców oraz związki zawodowe. Każdemu z tych podmiotów możemy zapewnić dodatkowe przychody/fundusze w związku z zaangażowaniem we wprowadzenie przygotowanej przez KBB oferty grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników.

Pracodawcom, zobowiązanym zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych z 2009 roku, do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych do zawierania umów grupowego ubezpieczenia na życie (ze składką finansowaną przez pracowników), możemy zaproponować rozwiązanie umożliwiające zapewnienie swoim pracownikom atrakcyjnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie bez stosowania zamówienia publicznego.