Połączenie 2020-02-21T16:18:55+00:00

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku zakończyliśmy formalny proces połączenia trzech spółek brokerskich należących do Grupy Kapitałowej WDB: Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. (dalej: EKU), Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (dalej: KBB) oraz  WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB). Połączenie dokonane zostało w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku przeprowadzonego połączenia doszło do sukcesji uniwersalnej i spółka WDB wstąpiła z dniem połączenia (tj. z dniem 1 sierpnia 2019 roku) we wszystkie prawa i obowiązki spółek KBB oraz EKU, w tym wynikające ze wszystkich obecnych umów zawartych przez spółki KBB oraz EKU. W związku z powyższym udzielone pełnomocnictwa, listy brokerskie, zlecenia brokerskie oraz zawarte umowy pozostają w mocy, a z dniem 1 sierpnia 2019 roku WDB  wstępuje w prawa i obowiązki spółki KBB oraz EKU.

Zapraszamy do naszej nowej strony internetowej: www.wdbsa.pl