Krajowe Biuro Brokerskie S.A.

Jesteśmy jedną z najstarszych w Polsce i najbardziej doświadczonych organizacji świadczących usługi doradcze w zakresie ubezpieczeń i finansów.

Od początku lat 90-tych, wspólnie z Krajowym Instytutem Ubezpieczeń,  aktywnie współtworzymy polski rynek ubezpieczeniowy, poprzez działalność doradczą, szkoleniową, wprowadzanie na rynek nowych instytucji finansowych, a także działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń i pośrednictwo finansowe.

Dzięki wyjątkowym doświadczeniom zdobytym przy realizacji szeregu niestandardowych projektów i obsłudze wymagających klientów, a także ścisłej współpracy z uznanymi autorytetami ze środowiska naukowego, możemy zapewnić naszym klientom pomoc w rozwiązywaniu najbardziej złożonych problemów oraz wdrażaniu nowatorskich rozwiązań ubezpieczeniowych i finansowych.

  1.  

     
  2.  

     
  3.  

     
  4.