Ludzie 2017-10-24T13:52:10+00:00

Zarząd

Jarosław Milewski – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomiki Bankowości i Ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1990 r. Współuczestniczył w budowie sieci sprzedaży ubezpieczeń Domu Brokerskiego Progres w Warszawie. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Biura Przedstawicielskiego. W czerwcu 1997 r. został mianowany Prezesem Zarządu Krajowego Biura Brokerskiego. Obok obowiązków związanych z zarządzaniem Spółką odpowiedzialny jest za pozyskiwanie i obsługę merytoryczną klientów Krajowego Biura Brokerskiego. Podczas ponad Piętnastoletniej pracy uczestniczył w przygotowaniu i realizacji programów ubezpieczenia m.in. dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, grupy PGNiG SA, BPH SA, PKO BP S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., TP Internet Sp. z o.o., Exatel S.A. czy NOM Sp. z o.o..

Mateusz Holly – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz Studiów Doktoranckich Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Z branżą ubezpieczeniową związany jest od ponad 15-tu lat. Pracę zawodową rozpoczął w 1996 roku od współpracy z Commercial Union. W 1997 roku podjął pracę w Krajowym Instytucie Ubezpieczeń jako specjalista ds. ubezpieczeń. Z Krajowym Biurem Brokerskim związany jest od 1998 r., gdzie od roku 2005 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego.

Konsultant Krajowego Instytutu Ubezpieczeń. Odpowiedzialny za obsługę kluczowych klientów Krajowego Instytutu Ubezpieczeń i Krajowego Biura Brokerskiego, m.in. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., grupy PGNiG S.A., PKO BP S.A., Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., TP Internet Sp. z o.o., Exatel S.A. czy NOM Sp. z o.o. W ramach działalności zawodowej tworzył nowe programy ubezpieczeniowe i finansowe dla wybranych grup klientów. Inicjator i współtwórca Certyfikatu Jakości Produktów Ubezpieczeniowych „Dobra Polisa”. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem oraz przygotowanego w 2004 roku przez Krajowy Instytut Ubezpieczeń i Krajową Izbę Gospodarczą raportu „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia w największych przedsiębiorstwach działających na rynku polskim”.

Rada Nadzorcza

kmdr rez. Eugeniusz Paweł Orzeszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz szeregu kursów i szkoleń w kraju i zagranicą. W latach 2014 – 2016 Szef Oddziału w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, wcześniej Szef Oddziału Ekonomiczno-Finansowego Dowództwa Marynarki Wojennej. W trakcie służby wojskowej pełnił także w randze dyplomatycznej Radcy m.in. obowiązki Kierownika Wydziału Zasobów Obronnych i Spraw Ekonomiczno-Finansowych Stałego Przedstawicielstwa RP przy Kwaterze Głównej NATO i UZE oraz był przedstawicielem Polski w Komitecie Budżetu Wojskowego NATO, a także uczestniczył w pracach Grupy Doradców Finansowych przy Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Uczestniczył w pracach komitetu specjalnego Unii Europejskiej w Brukseli. W czasie pełnienia służby był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi oraz państwowymi, w tym przez Prezydentów RP Brązowym Krzyżem Zasługi oraz w 2008 r. Morskim Krzyżem Zasługi. Posiada ważne Certyfikaty Bezpieczeństwa: krajowe, NATO i Unii Europejskiej o klauzuli „Tajne”.

prof. dr hab. Romuald Holly – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetów Jagiellońskiego i Warszawskiego; arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych; założyciel i dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń; kierownik Katedry Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; autor licznych publikacji z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem; utworzył pierwsze w Polsce captive w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych – TUW „CUPRUM”, następnie TU Allianz-BGŻ S.A. i TU Allianz-BGŻ Życie S.A. oraz „Gras Savoye Lietuva” (w Wilnie); w 2004 r. otrzymał zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo podręczników „Podstawy ubezpieczeń” (trzy tomy) oraz „Ubezpieczenia w Unii Europejskiej”.

Mariusz Muszyński – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada zdany egzamin brokerski. W latach 2000 – 2004 pracował w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako główny specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych. W latach 2004 – 2005 zatrudniony w międzynarodowej firmie brokerskiej na stanowisku broker specjalista. W latach 2005 – 2006 zdobywał doświadczenie zawodowe w STU Ergo Hestia SA. Od roku 2006 do 2010 pełnił funkcje Prezesa Zarządu WDB Sp. z o. o. W swojej dziesięcioletniej pracy w branży ubezpieczeniowej odbył wiele szkoleń z zakresu ubezpieczeń transportowych, majątkowych, technicznych oraz finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał obsługując klientów polskich i międzynarodowych z różnych sektorów gospodarki. Brał udział we wdrażaniu w Polsce nowego produktu z zakresu zarządzania ryzykami strategicznymi, operacyjnymi, finansowymi oraz ubezpieczeniowymi. Mariusz Muszyński był w latach 2006, 2007 członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. W latach 2010 – 2012 zarządzał funduszem private euity oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA. W październiku 2012 roku został powołany do zarządu WDB. Pan Mariusz Muszyński posiada Certyfikat Doradcy w alternatywnym systemie obrotu New Connect nr 13.