Nasze doświadczenie 2017-12-21T13:54:03+00:00

Nasze doświadczenie

Krajowe Biuro Brokerskie S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze wielu wymagających podmiotów gospodarczych i innych instytucji – do naszych klientów możemy zaliczyć m.in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Poszukiwania Nafty i Gazu „Jasło” Sp. z o.o., Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Krajową Izbę Rozliczeniową SA, Telekomunikację Energetyczną TEL-ENERGO SA (obecnie Exatel SA), Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Konsalnet SA, TP Internet Sp. z o.o., Otwarty Rynek Elektroniczny SA, Zarząd Domów Komunalnych Warszawa-Śródmieście, Polski Związek Koszykówki, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych oraz Związek Zawodowy Pracowników ZUS. Dla większości z tych podmiotów przygotowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowe programy ubezpieczenia.

Krajowe Biuro Brokerskie S.A. przygotowało i wdrożyło programy ubezpieczenia dedykowane poszczegółnym grupom zawodowym: geodetom, piekarniom, stacjom paliw.

Stale współpracujemy z wysokiej klasy specjalistami z zakresu ubezpieczeń, finansów, prawa czy zarządzania ryzykiem – są to zarówno pracownicy naukowi renomowanych polskich uczelni (np. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi) jak i praktycy rynkowi.