Loading...
O nas 2017-12-21T14:50:52+00:00

Krajowe Biuro Brokerskie S.A., broker ubezpieczeniowy, działający od 1995 roku, świadczy usługi brokerskie z zakresu ubezpieczeń na rzecz największych podmiotów gospodarczych i innych instytucji działających na polskim rynku. Jako broker ubezpieczeniowy występujemy w charakterze pełnomocnika klienta i reprezentujemy jego interesy wobec zakładów ubezpieczeń. Za wykonywane usługi nie pobieramy wynagrodzenia od naszego zleceniodawcy.

Usługi świadczone przez Krajowe Biuro Brokerskie S.A. oferujemy najbardziej wymagającym klientom oczekującym indywidualnych rozwiązań – możliwość bezpośredniej współpracy z uznanymi autorytetami rynku ubezpieczeniowo-finansowego wyróżnia Krajowe Biuro Brokerskie  S.A. spośród innych brokerów działających na polskim rynku.

Specjalizujemy się w opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów ubezpieczeniowych dla klientów instytucjonalnych. Na podstawie opracowanego przez nas programu ubezpieczenia przeprowadzamy konkurs ofert i negocjacje z zakładami ubezpieczeń, co pozwala wybrać najbardziej atrakcyjną ofertę i zawrzeć umowy ubezpieczenia gwarantujące optymalne zabezpieczenie interesów klientów oraz redukcję kosztów ponoszonych na ubezpieczenia.

W dniu 9 listopada 2010 r.  100 procent kapitału zakładowego naszej firmy zostało objęte przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. – pierwszą ubezpieczeniową spółkę brokerską notowaną na alternatywnym rynku akcji NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Tym samym, Krajowe Biuro Brokerskie S.A. wspólnie z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. rozpoczęło integrację polskiego rynku brokerskiego z wykorzystaniem mechanizmów oferowanych przez rynek kapitałowy. Naszym celem jest zbudowanie w perspektywie kilku lat silnej grupy brokerskiej, działającej w sposób w pełni transparentny i zgodny z zasadami ładu korporacyjnego. Wierzymy, że obecność na rynku NewConnect pozwoli na podniesienie naszej wiarygodności w oczach klientów i kontrahentów, oraz przyczyni się do znacznej poprawy jakości rynku usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń.

Jednocześnie Krajowe Biuro Brokerskie S.A. otrzymało bezpośrednie wsparcie ze strony kilkunastoosobowego zespołu specjalistów z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., dzięki czemu nasza spółka jest gotowa do podejmowania nowych wyzwań zawodowych. Otrzymane wsparcie tworzy dla nas także okazję do rozwoju, powiększenia wiedzy oraz zdobytego dotychczas doświadczenia. Wierzymy, że podjęta współpraca wpłynie pozytywnie na rynek firm brokerskich w Polsce.